ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 (3 ก.ค. 64)

วันนี้(3 ก.ค. 64) เพื่อเป็นการลดการระบาดของโรค โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ จึงได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในบริเวณโรงเรียน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

Message us