ประกาศ! หยุดการเรียนการสอนแบบ ON-SITE ทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 8 – วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2564

🚨โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ หยุดการเรียนการสอนแบบ ON-SITE ทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 8 – วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )🚨

Message us