ชั้นเรียนออนไลน์ ระดับประถม 1-3

รหัสของชั้นเรียน/Google Meet ระดับประถม 1-3

รหัสของชั้นเรียน: di7znma

ป.1/1 (A-CESP)

Classroom Meet
รหัสของชั้นเรียน: chchlnx

ป.1/2 (B-CESP)

Classroom Meet
รหัสของชั้นเรียน: skvtrgf

ป.1/1 (NP)

Classroom Meet
รหัสของชั้นเรียน: 5uf5rim

ป.2/1 (A-CESP)

Classroom Meet
รหัสของชั้นเรียน: jw7zkml

ป.2/1 (NP)

Classroom Meet
รหัสของชั้นเรียน: mxuakwh

ป.3/1 (A-CESP)

Classroom Meet
รหัสของชั้นเรียน : kkeka5i

ป.3/2 (B-CESP)

Classroom Meet
รหัสของชั้นเรียน : xynmrun

ป.3/1 (NP)

Classroom Meet

Message us