มอบเงินเยียวยา 2,000 บาท ให้ผู้ปกครองเพื่อบรรเทา ผลกระทบ โควิด-19

🍃โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ได้มอบเงินให้กับผู้ปกครองนักเรียนในโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครองนักเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) วันที่ 8-11 กันยายน 2564 🍃

Message us