เปิดการเรียนการสอนแบบ On Site ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564

🚨เปิดการเรียนการสอนแบบ On Site ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 🚨School will reopen for On Site study from 18 th October 2021🚨“2021 年 9 月 27 日恢复线下课程的通知”🚨

Message us