นักเรียนโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 (Pfizer) เข็มที่ 1

ผู้บริหารโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ นำโดยนายวรทัศน์ บุญโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่พร้อมทั้งขอขอบพระคุณบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสันทรายที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่นักเรียนและให้กำลังใจกับนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 1 จำนวน 303 ราย หลังฉีดวัคซีนสังเกตอาการ 30 นาที ไม่ปรากฏผลข้างเคียง เจ้าหน้าที่ลงข้อมูลการฉีดวัคซีน ในระบบ Co-Vaccine โดยให้นักเรียนประเมินอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีด ใน 1 วัน 7 วัน และ 30 วัน ใน Line Official Account “หมอพร้อม” และโรงพยาบาลได้เน้นย้ำการดูแลป้องกันตนเองตามมาตรการ DMHTT ณ จุดบริการฉีดวัคซีน โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ วันที่ 27 ตุลาคม 2564 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่

The committee of Wachirawit Chiang Mai school, led by Mr. Worathat Bunkhot, the director, oversee the administering of vaccinations to 303 students who received their first dose of the Pfizer vaccine today.
After the students received their vaccination, they were observed for 30 minutes for side-effects and after this, their information was submitted to the “Co-Vaccine System”.
Students were asked to record their symptoms 7 days from today and 30 days from today on the Line Official Account “Mor Prom”.
Sansai hospital has advised students to follow all DMHTT procedures from this day forth.

清迈华威学校校长 Mr. Worathat Bunkhot 率领学校管理团队,慰问为303名学生注射第一针辉瑞(Pfizer)疫苗的义务工作人员,同时鼓励学生用良好的心态去战胜疫情。
在接种疫苗后的必须在旁观察症状30 分钟,若无其他副作用工作人员将会在Co-Vaccine系统上登入记录,将会让学生在接种第一针后的一天、七天、三十天在Line Official Account” Mor Prom”上评估身体反应。此外,医院严格要求在接种疫苗服务区遵守DMHTT措施自我防护。
清迈华威学校 2021 年 10 月 27 日

Message us