ปรับเปลี่ยนกำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564 ใหม่

🚨🚨เรื่อง ยกเลิกประกาศเดิม และปรับเปลี่ยนกำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564 ใหม่🚨🚨

🚨🚨Subject: Reschedule of Midterm Examination semester 2/Year 2021 And online study🚨🚨

🚨🚨关于“ 取消原公告 并新调整2021年第二学期期中考时间表 ”🚨🚨

Message us