งานประกันอุบัติเหตุ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่

✨💙📢🚨งานประกันอุบัติเหตุ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ โดยอาจารย์วรทัศน์ บุญโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ มอบบัตรประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2564 บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้กับนักเรียน เพื่อความคุ้มครองให้กับนักเรียนโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมาซึ่งบัตรประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2564 ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565✨🌈🙏🏻🚨

Message us