โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ได้ทำการปิดห้องเรียนและทำความสะอาดด้วยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ

🚨🚨🔥💦เมื่อวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ได้ทำการปิดห้องเรียนและทำความสะอาดด้วยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุของโรงเรียน 🚨🚨🔥💦

Message us