กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีอนุบาล “Sports Day Kindergarten New Normal 2021”

🚩🚩แผนกอนุบาล โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีอนุบาล “Sports Day Kindergarten New Normal 2021” เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยได้รับเกียรติจาก อ.วรทัศน์ บุญโคตร ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย อ.กุลวดี เกียรติไชยากร รองผู้อำนวยการแผนกอนุบาล-ประถมศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยครั้งนี้ ได้มีการออกแบบการแข่งขันในรูปแบบใหม่ เป็นกิจกรรมที่ใช้ทักษะสัมพันธ์กล้ามเนื้อทุกส่วน ทั้งแขน ขา มือ ตาได้อย่างคล่องแคล่ว ว่องไว รวมถึงในด้านอารมณ์ ที่เด็ก ๆ มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก มีความสุขสนุกสนาน สามารถปฏิบัติตามกติกาข้อตกลงได้ เป็นผู้นำผู้ตามได้ มีการทำงานเป็นทีม ซึ่งแต่ละระดับชั้นจัดการแข่งขัน ดังนี้ 🏅อนุบาล 1 แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 ใส่รองเท้า , ฐานที่ 2 สวมหมวก และฐานที่ 3 เก็บหนังสือใส่กระเป๋าปิดให้เรียบร้อยและสะพายบนหลัง🏅🏅อนุบาล 2 ฐานการแต่งกาย เด็ก ๆ จะต้องเลือกชุดเครื่องแต่งกาย นำมาสวมให้เรียบร้อย 🏅🏅🏅อนุบาล 3 แบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 แผ่นต่อแผ่น เป็นการนำแผ่นกระดาษมาเรียงต่อกัน เด็ก ๆ ต้องเดินบนแผ่นกระดาษไปจนถึงฐานที่ 2 สะเดาะกุญแจ , ฐานที่ 3 แหย่รูปู ซึ่งเด็ก ๆ จะต้องเก็บสี หยอดลงในขวด ปิดฝาให้เรียบร้อย และฐานที่ 4 จับสีลงกล่อง สีจะถูกวางคละกัน ซึ่งเด็ก ๆ จะต้องหยิบสีแล้วจัดเรียงในกล่องให้ถูกต้อง 👉👉ทั้งนี้ โรงเรียนได้ถ่ายทอดกิจกรรมผ่านทาง Facebook Live https://www.facebook.com/wachicm.p.section เพื่อให้ผู้ปกครองได้ร่วมส่งกำลังใจให้กับเด็ก ๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

Message us