รงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ร่วมกันทำความสะอาด “Big Clean Day”

🌸🌸วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ร่วมกันทำความสะอาด “Big Clean Day” เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565🌸

Message us