นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2และ3 เข้าร่วมการฝึกอบรม นักศึกษาวิชาทหารผู้บังคับบัญชา ประจำปีการศึกษา2565

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2และ3 เข้าร่วมการฝึกอบรม นักศึกษาวิชาทหารผู้บังคับบัญชา ประจำปีการศึกษา2565

☘️☘️ฝ่ายกิจการนักเรียน โดยงานนักศึกษาวิชาทหาร ได้นำตัวแทนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2และ3 เข้าร่วมการฝึกอบรม นักศึกษาวิชาทหารผู้บังคับบัญชา ประจำปีการศึกษา2565 ระหว่างวันที่30-31 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ณ ศูนย์การฝึก นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่33 จำนวน 4 นาย และในระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2565 ทางศูนย์การฝึกฯได้เปิดการฝึกชดเชยความรู้ทดแทนการเข้าฝึกภาคสนาม ประจำปี2564 (คงค้างการฝึก จากปี 2564) โดยมีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3/64 เข้ารับการฝึก จำนวน16นาย☘️☘️

Message us