ตักบาตรเกื้อหนุน ทำบุญวันเข้าพรรษา

☀️🌈🙏🏻🙏🏻กิจกรรมตักบาตรเกื้อหนุน ทำบุญวันเข้าพรรษา โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

เป็นกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้วิธีการปฏิบัติตัว ได้อย่างเหมาะสมถูกต้องอย่างพุทธศาสนิกชนที่ดี ในทุกสัปดาห์ ตลอดช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยในวันนี้ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม เป็นนักเรียนชั้น ป.6/1 และ อนุบาล 3 โดยได้รับเมตตาจาก พระอาธิการรัตน์ติพงศ์ มหาคมภีรวโส เจ้าอาวาสวัดบ้านมอญ (ต้นโพธิ์แฝดศักดิ์สิทธิ์) วิทยะฐานะ นักธรรมเอก มารับบิณฑบาต และให้ข้อคิดธรรมะดีดี เตือนใจสำหรับนักเรียน คุณครู และ ผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้🙏🏻🙏🏻🌈☀️

Message us