ภูมิแพ้ในเด็ก รู้ก่อนป้องกันได้

👧โรคภูมิแพ้ คือ โรคที่เกิดจากร่างกายมีการตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ เช่น ไรฝุ่น ละอองเกสรพืช แล้วเกิดการตอบสนองอย่างรวดเร็ว เช่น ความเย็น ความร้อน ความกดอากาศต่ำ หรือฝน ในปัจจุบันภูมิแพ้ในเด็ก ถือเป็นโรคที่พบมากขึ้น เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงมลพิษต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ล้วนแล้วแต่อาจเป็นสาเหตุของอาการภูมิแพ้ในเด็กได้

🔰#อาการภูมิแพ้ในเด็ก จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสารก่อภูมิแพ้ที่รับเข้าสู่ร่างกาย

อาการทั่วไปคือ ‼️

😫-แน่นหน้าอก , หอบเหนื่อย

🤧-จาม มีน้ำมูกใส คันจมูกหรือตา

😭-น้ำตาไหล ตาแดง

😣-มีผื่นขึ้นตามตัวที่ใบหน้า

🤢-บางราย จะมีอาการตาบวม ปากบวม

#อาการรุนแรง‼️

🩸-ความดันเลือดต่ำ ช็อค

😣-แน่นหน้าอก หมดสติ

-มักพบร่วมกับผื่นลมพิษทั้งตัว ตาบวม และอาจเสียชีวิตได้ หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

ซึ่งในปัจจุบันสามารถตรวจหาสาเหตุที่ทำให้เกิดภูมิแพ้ได้ ว่าแพ้อะไร โดยการทดสอบการแพ้ทางผิวหนัง ( Allergy Skin Prick Test )

.

⭐Skin prick test คืออะไร ❓

👉คือ การทดสอบการแพ้ด้วยการสะกิดทางผิวหนัง โดยการ นำน้ำยาสกัดจากสารภูมิแพ้ชนิดต่างๆ ที่มีอยู่ในอากาศ เช่น ฝุ่นบ้าน ฝุ่น แมลงสาบ เกสรหญ้า วัชพืช เชื้อรา มาทำการวินิจฉัยของแพทย์เพื่อแยกชนิดของโรคภูมิแพ้ได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากการซักประวัติ และการตรวจร่างกายเพียงอย่างเดียว

.

👍ประโยชน์ของการทดสอบการแพ้ด้วยการสะกิดทางผิวหนัง 👍

🔸-ทำให้ผู้ป่วยทราบว่าตนแพ้สารก่อภูมิแพ้ชนิดใด แพ้มาก น้อยเพียงใด รวมทั้งสามารถใช้เป็นข้อมูลในการป้องกันตนเอง

🔸-ผู้ป่วยจะสามารถกำจัด หลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ที่ตนแพ้ ซึ่งจะทำให้อาการของโรคดีขึ้น เพื่อสุขภาพที่ดีและส่งเสริมการรักษาให้มีประสิทธิภาพ

.

🔰ในปัจจุบันมีการรักษาโรคภูมิแพ้โดยการใช้ยาที่หลากหลาย ทั้งยารับประทาน ยาทา ยาพ่นทางจมูก ยาพ่น/สูดทางปาก รวมถึงยาฉีด แตกต่างตามลักษณะของโรค สาเหตุ รวมถึงความรุนแรง ทั้งนี้ควรได้รับการดูแลโดยแพทย์เฉพาะทางด้านภูมิแพ้เด็ก ซึ่งจะทำให้เด็กมีโอกาสที่จะรักษาให้อาการดีขึ้น หรือหายได้

Message us