แสงสีฟ้า ตัวร้ายต่อสายตาเด็ก

แสงสีฟ้า ตัวร้ายต่อสายตาเด็ก 💻#แสงสีฟ้า ที่มาจาก คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ตโฟน ทำให้เกิดความไม่สบายตา ซึ่งปัจจุบัน นิยมใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ตโฟน เป็นสื่อหนึ่งในการเพิ่มทักษะต่าง ๆให้แก่เด็ก โดยลืมนึกถึงโทษที่จะตามมาโดยเฉพาะปัญหาสุขภาพตา 💻

👀👧เด็กมักใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมงต่อวันไปกับสื่อออนไลน์ หากใช้เป็นเวลานาน จะส่งผลให้เกิดอาการ ปวดศีรษะ ปวดตา ตาแห้ง ตาล้า ตามัว เคืองตา แสบตา และเสี่ยงสายตาสั้นก่อนวัยอันควรที่จะส่งผลกระต่อการเรียน เรียนช้า เนื่องจากสายตาผิดปกติ 👀👧

#เด็กควรใช้เวลาหน้าจอเท่าไหร่ต่อวัน ?

👧เด็กเล็กอายุน้อยกว่า 1 ปี ไม่ควรใช้เวลาหน้าจอเลย เด็กอายุ 1-2 ปี ใช้เวลาหน้าจอเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในช่วงอายุ 3-4 ปีใช้เวลาหน้าจอไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน และในช่วงมากกว่า 5-13 ปี ใช้เวลาหน้าจอไม่ควรเกิน 2 ชั่วโมง ต่อวัน

🔰ดังนั้นคุณพ่อและคุณแม่ ควรให้เด็กพักสายตาจากหน้าจอทุก 20 นาที พักเป็นเวลาอย่างน้อย 20 วินาที ปรับแสงสว่างให้เพียงพอ วางหน้าจอคอมพิวเตอร์ ห่างประมาณ 25 นิ้ว ปรับหน้าจอความเข้ม ความสว่างให้พอดี

❗️#สังเกตอาการที่เป็นสัญญาณเตือนว่า สายตาเด็กเริ่มมีปัญหา เด็กอาจจะบ่นปวดตา หรือแสบตา ตาแดง กระพริบตาบ่อย หรือเอามือขยี้ตา หากพบความผิดปกติ ควรรีบปรึกษาพบจักษุแพทย์ทันทีซึ่งปัจจุบันมีเทคโนโลยีควัดสายตาเด็ก อัตโนมัติ แบบสองข้าง ที่ใช้เวลาตรวจใน 1 นาที ก็สามารถรู้ผล เหมาะต่อการตรวจในเด็กที่อาจวอกแวกหรือไม่สามารถโฟกัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากสามารถตรวจพบความผิดปกติของสายตาแต่เนิ่นๆ ก็จะสามารถช่วยให้การมองเห็นของเด็กกลับมาเป็นปกติ และลดผลกระทบที่จะเกิดในระยะยาว❗️

Message us