คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมออนไลน์

วชิรวิทย์เชียงใหม่ แผนกอนุบาล-ประถมศึกษา ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Conference.

 🌺ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Conference ถึงเรื่องมาตรการสำคัญ ในการป้องกัน COVID-19 และการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 และการเตรียมความพร้อมของบทเรียนออนไลน์ รวมถึงปฏิทินงานต่างๆ โดยมีนายวรทัศน์ บุญโคตร ผู้อำนวยการเป็นประธานในการเปิดการประชุม

Message us