ขอแสดงความยินดีกับวง ” La Musica Band “

🥇🥈🥇🏆🎷 ขอแสดงความยินดีกับวง ” La Musica Band ” วงดนตรีโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลดังนี้🥇🥈🥇🏆🎷

1. รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวงดนตรีเยาวชนไทยจากใจอาท ปีที่ 16 ภายใต้ชื่องาน

“สานฝันเยาวชนไทย ปลอดภัยโควิด จากใจอาท ปีที่ 16” เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ ลานกิจกรรม แจ่มฟ้าสตรีท ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ ลำพูน

2.ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 รายการ “ศิลป์ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 12” อายุ 22 ปี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565

3.ได้รับรางชนะเลิศ รายการ “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565

โดยมีสมาชิกวง ดังนี้

1.เด็กหญิง รดา ไชยวรรณ ตำแหน่งนักร้อง

2.เด็กหญิง ปวริศา ฉันทธรรม ตำแหน่งกลองชุด

3.เด็กหญิง สรพัศ กองทุ่ม ตำแหน่งกีตาร์

4.น.ส. ธนภรณ์ ผักกูด ตำแหน่งนักร้อง

5.น.ส. พรพรรษา สมสุข ตำแหน่งเบส

6.นายอติกันต์ ช้างเปี่ยม ตำแหน่งคีย์บอร์ด

Message us