ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง

🥇🥈🥇🏆ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งดังนี้

1.นายเก่งกาจ วนรัตน์ ม.5/1

2.นายนัธทวัฒน์ สุยะใหญ่ ม.5/1

3.นายปาณสิน เหมือนแสง ม.5/1

4.นายชลชาติ ปัญโญใหญ่ ม.5/1

5.นางสาวปาริฉัตร จันบำรุง ม.5/1 ได้รับรางวัลชมเชยและเงินสนับสนุนต่อยอดนวัตกรรม “Sky Bus รถบัสลอยฟ้า” ในรายการ Green Youth Movement “พลังคนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนเมืองไร้ฝุ่นควัน” ณ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เมืองเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2565 จัดโดย สภาลมหายใจเชียงใหม่ 🥇🥈🥇🏆

Message us