ขอแสดงความยินดี

🥇🥈🥇🏆ขอแสดงความยินดีกับ

1.เด็กชายพิชญนันท์ บุญทา นักเรียนชั้น ป.4/4

2.เด็กชายธีร์นวัช ไตรตรงธนรัตน์ ป.5/2

ที่ได้รับรางวัลดังนี้

1.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันฟุตบอลรายการ “แสงตะวัน คัพ” รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย. 65

2.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 การแข่งขันฟุตบอลรายการ “สันกำแพงยูธคัพ ครั้งที่ 5 “รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ระหว่างวันที่ 25 มิ.ย. 65

3.เด็กชายพิชญนันท์ บุญทา นักเรียนชั้น ป.4/4 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลรายการ “สันกำแพงยูธคัพ ครั้งที่ 5 “รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ระหว่างวันที่ 25 มิ.ย. 65

4.เด็กชายพิชญนันท์ บุญทา นักเรียนชั้น ป.4/4 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลรายการ “แสงตะวันคัพ” “รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ระหว่างวันที่ 17 ก.ค. 65🥇🥈🥇🏆

Message us