วชิรวิทย์ ทุกคนต้องว่ายน้ำเป็น

🏊🏊วชิรวิทย์ ทุกคนต้องว่ายน้ำเป็น 🏊‍♀️🏊‍♀️

เด็กๆวชิรวิทย์ทุกคนต้องว่ายน้ำเป็น 1 ในนโยบายของโรงเรียนที่กำหนดให้นักเรียนวชิรวิทย์ทุกคน ต้องเรียนว่ายน้ำตั้งแต่ระดับอนุบาล ทั้งการฝึกการหายใจ และการฝึกการลอยตัวโดยการเกาะแผ่นโฟม

และวันนี้ คุณครูได้ให้นักเรียนอนุบาล 2 วอร์มร่างกายทุกส่วนก่อนลงสระ เด็กๆฝึกการตีขาให้ถูดต้อง ทั้งหน้าขา และด้านหลัง และคุณครูอธิบายถึงการใช้แผ่นโฟม เพื่อการลอยตัวได้อย่างถูกต้อง หากกรณีที่ต้องเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน และจำเป็น ก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้ เด็กๆได้ฝึกการใช้แผ่นโฟมในการช่วยการทรงตัวในการว่ายน้ำทุกคน และเด็กๆสามารถทำได้ดีมากๆเลย การดูแลเด็กๆอนุบาลในคาบเรียนว่ายน้ำ จะมีคุณครูอย่างน้อย 4 คน ในการดูแลเด็กตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยค่ะ

Message us