กลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นภาวะ Long COVID

ผู้ป่วยที่เคยติดเชื้อโควิด-19 และมีภาวะปอดอักเสบรุนแรง

ผู้ที่มีโรคประจำตัว

ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

ผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วน

เพศหญิงมีความเสี่ยงกว่าเพศชาย

Message us