วชิรวิทย์เกมส์ ครั้งที่ 26 (2565)

🌈🥇🥈🥉🏆มหกรรมกีฬาสีสุดยิ่งใหญ่วชิรวิทย์เกมส์ ครั้งที่ 26 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ จัดแข่งขันกีฬาสีภายใน SPORTS DAY 2022 “วชิรวิทย์เกมส์ ครั้งที่ 26” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายวรทัศน์ บุญโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ลานหน้าเสาธงโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ เนื่องจากกีฬาถือเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สมควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนเพราะเป็นนโยบายหลักที่จะช่วยทำให้ทุกคนมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน ได้มีโอกาสในการเรียนรู้ได้อย่างเต็มความรู้ความสามารถเพื่อใช้ในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติต่อไปในอนาคต อีกทั้งกีฬายังส่งเสริมให้ทุกคนรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและมีน้ำใจนักกีฬา

“วชิรวิทย์เกมส์ ครั้งที่ 26” ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและกรรมการตัดสิน แบ่งเป็นคณะสีรวม 4 สี คือ สีแดง สีเขียว สีแสดและสีม่วง โดยมีรายการการแข่งขัน ดังนี้ ระดับ ประถมศึกษา กีฬาแชร์บอล ประถมปลายหญิง กีฬาฟุตบอล 7 คน ประถมปลายชาย กีฬาว่ายน้ำ ระดับ มัธยมศึกษา กีฬาวอลเลย์บอล กีฬาฟุตซอล กีฬาบาสเกตบอล กีฬาแบดมินตัน เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างเต็มที่ซึ่งบรรยากาศงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและสร้างสรรค์ 🌈🥇🥈🥉🏆

Message us