นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่1-3 เข้ารับการฝึกภาคปกติ สัปดาห์ที่1 ประจำปีการศึกษา 2565

🌈☀️ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้นำนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่1-3 เข้ารับการฝึกภาคปกติ สัปดาห์ที่1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยเข้ารับการฝึกศึกษา ความรู้เบื้องต้น ระเบียบแถว แนวทางการปฎิบัติในการเรียน โดยมีนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 45 นาย เข้ารับการฝึก☀️🌈

Message us