“เด็กและเยาวชนจิตอาสาดีเด่น” ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการ “เด็กและเยาวชนรู้คิด จิตอาสาพัฒนาชาติ”

🏆🏅โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงรดา ไชยวรรณ นักเรียนชั้น ม.3/2 ที่ได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณ “เด็กและเยาวชนจิตอาสาดีเด่น” ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการ “เด็กและเยาวชนรู้คิด จิตอาสาพัฒนาชาติ” #ด้านอนุรักประเพณีและวัฒนธรรม โดย ท่านศึกษาธิการภาค 15 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565🏆🏅

Message us