18 ตุลาคม 2565 วันรับผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

🚨🚨วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 วันรับผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล – ประถมศึกษา เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่🚨🚨

Message us