รร.วชิรวิทย์ จัด Mufti Day in October 2022

On 31st October 2022, Kindergarten Wachirawit Chiamg Mai School will hold the activity called Mufti Day on the theme of A Magical Halloween Story .

All students and teachers have to dress up with Halloween Costumes

++กิจกรรมที่ 1 Trick or Treat++
++กิจกรรมที่ 2 Trick in Three Languages ++
++กิจกรรมที่ 3 Making Halloween Ghost Mask ++
++กิจกรรมที่ 4 Halloween Jigsaw ++
++กิจกรรมที่ 5 Mummy Returns ++
++กิจกรรมที่ 6 Spooky Halloween Words ++
Message us