กิจกรรม “ดีเจน้อย เสียงใส”

🌈🌈โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ดีเจน้อย เสียงใส” โดยการพานักเรียนชมรมดีเจจากโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ จำนวน 12 คน เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ และทดลองปฏิบัติจริง ในการทำงานเป็นผู้ประกาศข่าว และการดำเนินการนำเสนอข่าวในรายการข่าว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ รายการวิทยุ FM 93.25 MHz. เชียงใหม่ และ รายการ AM 1476 KHz. และ สถานี FM 88.50 MHz. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและการทำงานด้านผู้ประกาศ และเบื้องหลังการผลิตรายการด้านต่าง ๆ เห็นโอกาสทำงานในอนาคตและสร้างความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนรุ่นใหม่🎬🎤🎧👧🏻👦🏻🙏🏻👏🏻👏🏻🌈🌈

ภาพทั้งหมด

Message us