วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ

๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ

พ่อครองใจไทยทั่วหล้ามานานเนา

พ่อคือเสาหลักประเทศเขตสยาม

พ่อคือพ่อที่ลูกขอดำเนินตาม

พ่อคือนามลูกเทิดทูนสุดดวงใจ

พ่อเสด็จมาจากฟ้าแดนสวรรค์

พ่อรังสรรค์ดำริสิ่งอันยิ่งใหญ่

พ่อสร้างสุขไปทั่วหล้าก่อนลาไกล

พ่อยังอยู่ในดวงใจไทยนิรันดร์

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ตัวแทนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่

Message us