การฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3 ชาย

การฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3 ชาย วันที่3 ภาคเช้า การตั้งรับ และฝึกยุทธวิธี ภาคบ่ายฝึกตั้งรับตามภูมิประเทศ

Message us