ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ เข้าร่วมอวยพร เนื่องในวันคล้ายวันเกิด คุณวัชระ ตันตรานนท์ ท่านผู้รับใบอนุญาต

ในวันที่ 10 มกราคม 2566 ตัวแทนผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ นำโดยอาจารย์วรทัศน์ บุญโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ เข้าร่วมอวยพร เนื่องในวันคล้ายวันเกิด คุณวัชระ ตันตรานนท์ ท่านผู้รับใบอนุญาต โดยมีการแสดงของนักเรียน เพื่อร่วมอวยพรในครั้งนี้ด้วย

Message us