รางวัล “เกียรติยศวันครู” เนื่องในวันครู ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคุณครูธนพร เกียรติไชยากร ที่ได้รับรางวัล “เกียรติยศวันครู” เนื่องในวันครู ประจำปีการศึกษา 2566 จากสมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจแก่ครูในการประกอบวิชาชีพอย่างมีคุณค่า สร้างอนาคตของชาติต่อไป

Message us