พิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๖ จัดโดยสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา

☘️คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นำโดยนายวรทัศน์ บุญโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ เข้าร่วมงานพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๖ จัดโดยสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ☘️

และขอแสดงความยินดีกับ

💙“รางวัลเกียรติยศวันครู” “พลังครูคือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา”

คุณครูธนพร เกียรติไชยากร

และ ครูดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

💙ระดับปฐมวัย

๑.ครูกันตินันท์ สุขใจ ครูดีเด่น ระดับปฐมวัย

💙ระดับประถมศึกษา

๑.ครูเบญจมาศ ศิลา ครูดีเด่น ระดับประถมศึกษา

๒.ครูอนันต์ภรณ์ โปธาพันธ์ ครูดีเด่น ระดับประถมศึกษา

💙ระดับมัธยมศึกษา

๑.ครูปทิตตา ปันจุติ ครูดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา

๒.นายสุทธิรักษ์ ชูรักษ์ ครูดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา

Message us