วันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 31 จัดโดยสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นำโดยนายวรทัศน์ บุญโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ เข้าร่วมงาน และขอแสดงความยินดีกับ

คุณครูพิณรี เวชสุคำ ที่ได้เข้ารับรางวัลเข็มทองคำเชิดชูเกียรติได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยอุสาหะครบ 30 ปี ในโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องใน “วันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 31 จัดโดยสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

Message us