การแข่งขันเขียนบันทึก Differsheet Writers Contest ครั้งที่ 4 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเหนือ)

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพรวิไล อมรเลิศอารีย์ นักเรียนชั้น ม.3/1 ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันเขียนบันทึก Differsheet Writers Contest ครั้งที่ 4 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเหนือ) ในหัวข้อ “ค่านิยมที่มีผลต่อคนอย่างฉัน” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Message us