กิจกรรมงานประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2566 “เปิดบ้านเปิดใจวชิรวิทย์” เพื่อรับฟังแนวทางในการพัฒนาลูก ๆ ร่วมกัน ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566

🚩🚩เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ป.1 – ม.6 เข้าร่วมกิจกรรมงานประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2566 “เปิดบ้านเปิดใจวชิรวิทย์” เพื่อรับฟังแนวทางในการพัฒนาลูก ๆ ร่วมกัน ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารอำนวยการ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ (ลงทะเบียนเวลา 07.30 น. ค่ะ) 😍😍

✨มาเตรียมพร้อมให้กับลูก ๆ ด้วยกันนะคะ

Message us