โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ได้จัดพิธีทำบุญโรงเรียนวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566

🌼🌼วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ได้จัดพิธีทำบุญโรงเรียน โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดสันทรายมูลเป็นองค์ประธานสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลกับผู้ที่อยู่ในโรงเรียน ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งของคนไทย เป็นเรื่องความเชื่อ ความศรัทธา ความสบายใจ ในการทำงานประจำปี และเป็นเรื่องภาวะด้านจิตใจ ความเจริญรุ่งเรือง แก่โรงเรียน บุคลากร นักเรียน ในโรงเรียน ซึ่งภายในงานพิธีทำบุญโรงเรียนในครั้งนี้ มีตัวแทนจากคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมกันทำบุญถวายสังฆทาน จตุปัจจัยไทยทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป ในการนี้มีนายวรทัศน์ บุญโคตรผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธาน ณ ลานกิจกรรมโถงอำนวยการชั้น 2 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่🌼🌼

Message us