โครงการแข่งขัน Hackathon: Carbon Net Zero ประกาศผลทีมที่ได้ผ่านการคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศ โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ เป็น 1 ใน 7 ทีมจากทั่วประเทศ

ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2566 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการแข่งขัน Hackathon: Carbon Net Zero ประกาศผลทีมที่ได้ผ่านการคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศ โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ เป็น 1 ใน 7 ทีมจากทั่วประเทศ ได้รับรางวัลชมเชย รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท โดยนักเรียนตัวแทนจำนวน 3 คน ดังนี้

1.นายเลวี เจริญเจ้าสกุล

2.นายกันตภณ ทานับปัน ม.5/1

3.นายภัสกร บุษดี ม.6/1

และ ครูศิริวรรณ ดวงตาดำ เป็นครูที่ปรึกษา และผู้ควบคุมดูแลนักเรียน

Message us