พิธีสถาปนาคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ จัดกิจกรรมพิธีการสถาปนาคณะกรรมการนักเรียน เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและให้เกียรติแก่คณะกรรมการนักเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการนักเรียนของโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 อย่างเป็นทางการ ดังนี้
1.ระดับชั้น อนุบาล เด็กหญิงภัทรียา เมตตา พรรคหนูน้อยคนดี
2.ระดับชั้น ประถมศึกษา เด็กชายกฤตภัทร สุประเสริฐ พรรคก้าวไปกับวชิรวิทย์
3.ระดับชั้น มัธยมศึกษา นางสาวฐิตารีย์ สัจจามาตย์ พรรคทำไมไปต่อดิครับ
โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ในครั้งนี้ด้วย

Message us