Makro HoReCa Workshop จากวิถีคนครัวระดับโลกสู่การยกระดับมาตรฐานครัวท้องถิ่น

เปิดโอกาสเชฟเยาวชนที่ต้องการเรียนรู้ศาสตร์ของการเป็นเชฟมืออาชีพ ! โดย เชฟวิลแมน ลีออง ( CHEF WILLMENT LEONG )

ในวันที่11 กรกฎาคม 2566 แผนการเรียนศิลป์-คหกรรม ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่5

ได้เข้าร่วมอบรม Makro HoReCa Workshop จากวิถีคนครัวระดับโลกสู่การยกระดับมาตรฐานครัวท้องถิ่น

เปิดโอกาสเชฟเยาวชนที่ต้องการเรียนรู้ศาสตร์ของการเป็นเชฟมืออาชีพ ! โดย เชฟวิลแมน ลีออง ( CHEF WILLMENT LEONG )

ผู้อำนวยการภาคพื้นเอเซียสมาคมเชฟโลก และกรรมการตัดสินจากรายการ Top Chef Thailand

เนื้อหาเข้มข้น เหมาะกับผู้ทำงานในครัวที่ต้องการเป็นมืออาชีพ และต้องการเรียนรู้พื้นฐานการทำงานครัวตั้งแต่เทคนิคการปรุงอาหารจนถึงการบริหารครัวแบบเจาะลึก

ณ แม็คโครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Message us