งานพิธีทำบุญโรงเรียนประจำปี โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่

☘️วันจันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ได้รับเมตตาธรรมจากพระครูพิพัฒน์ศีลสังวร รองเจ้าคณะอำเภอสันทราย เจ้าอาวาสวัดสันทรายมูล เป็นองค์ประธานสงฆ์ ในพิธีทำบุญโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อความเป็นสิริมงคลและถือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของคนไทย ซึ่งในพิธีครั้งนี้มีนายวรทัศน์ บุญโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ เป็นประธาฝ่ายฆราวาส และมีผู้แทนครู บุคลากรเข้าร่วมพิธี โดยภายในงานเต็มไปด้วยความเป็นสิริมงคล ร่มเย็น และความสุขใจ☘️

Message us