ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวให้โอวาทและให้การต้อนรับนักเรียน

🍀เช้าวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 บรรยากาศการเข้าแถวในช่วงเช้าของนักเรียนโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากนายวรทัศน์ บุญโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวให้โอวาทและให้การต้อนรับนักเรียนและได้มีการแนะนำครูชาวต่างชาติ ของโปรแกรม CESP Chinese English Special Program ให้กับนักเรียนได้รู้จัก และ อาจารย์กุลวดี เกียรติไชยากร รองผู้อำนวยการแผนกอนุบาล – ประถมศึกษา กล่าวต้อนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา และ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบและการรักษามาตรการในการอยู่ในห้องเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ณ บริเวณลานหน้าเสาธงโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่🍀

Message us