รางวัลที่น่าภาคภูมิใจ ประจำปีการศึกษา 2564

💙รางวัลที่น่าภาคภูมิใจ ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพร้อมกุศล ญาณภาพ นักเรียนชั้น ป.6/2 ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนรักเรียน ประจำปี 2564 จากชมรมเยาวชนคนเก่ง ภายใต้สมาคมวิชาชีพผู่สื่อข่าวแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2564

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพร้อมกุศล ญาณภาพ นักเรียนชั้น ป.6/2 ที่ได้รับรางวัลกิจวัตรดีเด่น ระดับประเทศ โครงการกิจวัตร 10 เนรมิตนิสัยด้วยหลักพุทธวิธี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพร้อมกุศล ญาณภาพ นักเรียนชั้น ป.6/2 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “เยาวชนคนต้นแบบ แห่งปี 2564” ประเภทสาขา เด็กและเยาวชนผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2564

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงวรธิดา มณีทอง นักเรียนชั้น ป.3B ได้รับรางวัลชมเชย ในกิจกรรมสอบตอบปัญหาศีลธรรม สร้างผู้นำ รักษ์ธรรม รักษ์โลก (ออนไลน์) เนื่องในวันวิสาขบูชา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงวรธิดา มณีทอง นักเรียนชั้น ป.3B ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนรักเรียน ประจำปี 2564 จาชมรมเยาวชนคนเก่ง ภายใต้สมาคมวิชาชีพผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงวรธิดา มณีทอง นักเรียนชั้น ป.3B ได้รับรางวัลกิจวัตรยอดเยี่ยม (รางวัลระดับประเทศ) ในโครงการกิจวัตร 10 ยอดเยี่ยม เนรมิตนิสัยด้วยหลักพุทธวิธี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพิชญนันท์ บุญทา นักเรียนชั้น ป.3B ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนรักเรียน ประจำปี 2564 จากชมรมเยาวชนคนเก่ง ภายใต้สมาคมวิชาชีพผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2564

Message us