รู้ทัน สถานการณ์โรคระบาด covid-19

??เช้านี้ที่โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการวรทัศน์ บุญโคตร ได้ให้โอวาทกับนักเรียนและบุคลากรครู ถึงสถานการณ์โรคระบาด covid-19 ที่เกิดขึ้นในรอบใหม่นี้??กำชับเรื่องของนโยบายการป้องกันและเฝ้าระวังเรื่องโรคระบาด โดยโรงเรียน มีมาตรการคัดกรองอย่างเข้มข้นก่อนเข้าสถานศึกษา โดยการวัดไข้และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ รวมถึง การสวมหน้ากากอนามัย 100% ตลอดเวลาในขณะที่อยู่ในโรงเรียน เพื่อสร้างความมั่นใจ ให้กับทุกคน ว่าโรงเรียนมีความห่วงใย ตระหนัก และปฏิบัติตามมาตรการ อย่างเข้มข้น และขอความร่วมมือให้ทุกคนปฎิบัติ โดยถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม??