การเรียนรู้ในวิชา ชีววิทยา4 ระบบย่อยอาหาร

🐒การเรียนรู้ในวิชา ชีววิทยา4 ระบบย่อยอาหาร ม.5/1 ลงการทำlab ในการผ่าแมลงสาบ 🪳และ🪱ไส้เดือน🫣🤯 เมื่อความรู้และความปั่นป่วน มาด้วยกัน ♥️#ถึงจะกลัวนักเรียนก็สู้ไม่ถอย

Message us