ชมรมวชิรวิทย์รักษ์สิ่งแวดล้อมรักษ์พลังงาน

# ชมรมวชิรวิทย์รักษ์สิ่งแวดล้อมรักษ์พลังงาน ❤️🍭🍧ได้เตรียมพื้นที่เพาะกล้าไม้🌱เพื่อส่งต่อชุมชนเมือง เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และส่งต่อยังชุมชน

Message us